Tuesday, March 27, 2018

Friday, March 16, 2018

ಮರೆತ ಕನಸು


ಕೊಂಚವೂ ನೆನಪಿಲ್ಲ
ಹೊಂಗನಸೇ ಇರಬಹುದು
ಎದ್ದಾಗ ಮುಖ ಅರಳಿತ್ತು
ಏನಿರಬಹುದು ಆ ಮರೆತ ಕನಸು
ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕಿತ್ತು.

ಅಲೆಲ್ಲೋ ಹುದುಗಿದೆ ಮಸ್ತಕದೊಳಗೆ
ಯಾವುದೋ ಬಣ್ಣದ
ಯಾವುದೋ ಹೂಗಳ
ರಾಶಿ ತುಂಬಿದ
ಆಗಷ್ಟೇ ಕರಗಿದ ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳ
ಬೆಟ್ಟದ ಕಣಿವೆ
ನಾ ಕಂಡಿದ್ದು ಇದೇನಾ?

ಅಥವಾ ಮನೆಮಂದಿಯೊಂದಿಗೆ
ಮಗುವಾಗಿ ಆಟವಾಡಿದ ಕನಸಾ?

ಇಲ್ಲ  ಇದೇ ಇರಬಹುದು
ಬದುಕಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಈವರೆಗೂ ಕಾದು
ಸಿಕ್ಕ ಆ ಕೈಗಳ ಹಿಡಿದು
ನಡೆದ ನೆನಪು
  
ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಳು
ತುಸು ನಕ್ಕು, ಹುಸಿ ಕೋಪ
ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಟಾಟ
ಯಾರೂ ಬರದ ಸಣ್ಣ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ
ಮುಸು ಮುಸು ಮುಂಜಾನೆ
ಬಂಗಾರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟುತ್ತ
ಹೋದಂತ ಅನುಭವ

ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳು
ಅವಳ ಮೊಗವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು
ವಜ್ರದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ಆ ಕಂಗಳ ನೋಡುತ್ತಾ
ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವ
ಕನಸೇ
ನಾ ಮರೆತ ಕನಸಾಗಿರಲಿ


( Adapted from http://soimheresujith.blogspot.in/2018/03/the-forgotten-dream_14.html )

Tuesday, February 6, 2018

Eclipsed Super Blue Blood Moon
ಸಿಡಿದಿದ್ದಳು, 
ಹುಸಿಮುನಿಸಿನಿಂದ ಕೆನ್ನೆ ಕೆಂಪೇರಿತ್ತು. 
ನಾಚಿದ್ದಳು 
ಕಾಲ್ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೋಡುತ್ತ 
ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು 
ಕದ್ದು ಕದ್ದು ನೋಡುತಿದ್ದಳು. 
ನಸುನಕ್ಕಿ ಬಾ ಎಂದೆ. 
ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತ 
ಅವಿತಿದ್ದ ಮುಸುಕಿನಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದಳು 
ನನ್ನ ಇಂದಿರಾ ಇಂದು 
ಪೂರ್ಣ ಚಂದಿರನಂತೆ 
ಕಂಗೊಳಿಸುತಿದ್ದಳುWednesday, January 17, 2018

Light House“So kids, school time?” asked the old lady as she passed the bunch of school kids.

“Yes ajji” , they said and enquired, ” have you ever been to school?”

“No kids, we were not fortunate enough to go to one”

“Ayyo, paapa ajji , so much learning you missed”

“I know”

“If you had gone to school, you would be intelligent like us”

The old lady smiled and said” Don’t worry about me. You kids study well ”
“Sure, bye ajji”.

Yet another day passed where Sharada ajji was proud of establishing “Sharadha High School”.


(Pic Credit : Twitter Fnd :)

Wednesday, January 3, 2018

Stranger things.OK, that title was just to get you interested. It’s nothing to do with that popular series. Here’s some strange things that happened to me yesterday.


 Fineapple Juice.
I slowed down near this pineapple/mosambi juice stall at the side of the road while he removed the red cloth from the manual juicer. Slowly I got down and when I was sure none of them from my area are nearby ordered a glass of pineapple juice.
While he started pressing it against the machine and turned the juicer handle, I observed a tired looking poor guy nearby standing with his back against the wall. I just felt sorry for that guy and thought why not order another glass for him. By this time my drink arrived and I sipped it. It was great. He had added more sugar to make it great but I was OK with it. All this while he kept looking at me
 I finished my drink and then approached this poor guy and politely asked if he would like to have some juice of his choice.
He smiled and asked which juice I would prefer if I was given that option. Not to sound rude I replied that if I had to buy again I would buy mosambi one as I already drank the pineapple one.
He shouted, “Chotu, ek mosambi bana dena”
I was happy coz he had obliged and just when I was about to pay they both saw each other and exchanged smiles.
It was then I realized that the “poor” guy was actually the owner of this stall and he was so touched by the fact that I was buying juice for some stranger , he decided to gift me a free one :)

This was God rewarding me at 5G speed.“Tender” coconut
“How much for one?”, I asked pointing to the tender coconut .
Mannu showed 3 fingers and made sounds.
I realized he was mute but did not change my expression to sympathy or otherwise and just asked him to give one.
After drinking I took out two twenty rupees note and offered him.
He said , in his sign language , that he has no change.
I checked my purse again but could not find any . So just like that I signaled him to keep that extra ten rupees.
He kept it and just as I was about to leave he made sounds asking me to stop. Then he picked out a smaller one and offered it. I was quite sure he picked it from the Rs.10/- ones. I felt this was win-win. Drank it happily. To my surprise, it had as much coconut water as the previous one. I thanked him and left. As I turned my vehicle and went in front of his stall I gave him a glance of gratitude.
He smiled and the board from where he had taken that smaller tender coconut read:
Rs.20/-
Tuesday, December 12, 2017

Mirage

(Another picture and another story with less than 100 words)

                                                                                                (pic taken from the net)

*Tring, Tring*
“Hello”
No voice from the other side. He knew it was not a connection problem. It was her. She wasn’t speaking but it was her.
His heart started beating fast. He waited to hear that voice which he missed for a long time now.
The phone disconnected.
Had not talked to her after she left him and had changed her number. Just to make sure it was her, he went to a public payphone to call the number who just dialled him.

“Tring Tring”
The payphone next to him rang

Monday, December 4, 2017

Happiness

A friend of mine asked me to write a story within 100 words  based on the picture he had taken and this is what I wrote :)
“Honey, shall I buy this happiness?”, She asked excitedly.

He smiled, “It’s not happiness. And even if it is, it’s momentary.

I don’t mind”, she nagged

You don’t mind now, but later, that pinch of sadness will burst all the happiness out of it.”, he replied.

She got curious. “Sadness, what type of sadness?

He replied, “Sadness, the fact that we lost our only child four months ago .The one you are buying that for” and left.

Wednesday, September 16, 2015

The Astrologer - 2

"Oops, I am sorry, really sorry"

Riding on an empty road at a relatively high speed the kid had apparently lost control,tried to apply brakes but still managed to hit the Astrologer.
Not much damage.
The Astrologer was unfazed .
He smiled,"Whats your name kid?"
Satyavaan”

------------------------------------------------------------------------

"You have 3 daughters and no sons", said the Astrologer with a glint of spark in his eyes.

The family had utmost devotion to God and Gurujis but what he said was unbelievable.
How could he possibly say that with so much of confidence?

The eldest daughter tried to speak when the astrologer said sternly,"Girls need to know how to behave".
She kept quiet.

He continued.
"I know you are in a deep problem, your financial situation is not so good"
The lady of the house still looked confused. Scared.

"And so God has sent me to solve your problems”, This brought a sense of relief on her face.
He dipped Tulsi leaves in a jar he had brought along, and then sprinkled it on the mother daughter duo.
They bowed their head in complete devotion.

And then he started off," Poverty and daughters when combined are the biggest threat to parents. I know you are struggling to marry off your daughters. Your husband, who has left you from many years, whom you think will come anytime, will never return. I am now your only saving grace. "

The mother looked at him with devotion, speechless.
The daughter shrugged at his blabbering as she was not allowed to speak.

"All you have to do is this. In the name of God, give me the chain gifted by your mother during your marriage and I shall perform a special Pooja for you. Within twenty days all your problems will be solved. I will say no more"

The mother slowly got up, still recovering from her shock. She went to the room, came back empty handed and said:
"Guruji, I do not have the chain with me now. Poverty has made me take a loan out of it. I am helpless now. Please do forgive me for this!”
The Guruji said nothing.
He got up, sprinkled Tulsi water again and left.
The mother looked at him confused.
-------------------------------------------------------------------
Ramesh came home at his usual time to home. As he had bought sweets for his kids, on the way caught his son, Satyavaan cycling and brought him home too.
His wife was preparing tea. As soon as she heard him, she was relieved.
Ramesh saw beads of stress on her forehead and signed asking what happened.
She broke down.
"All my life I have prayed to every God and Gurujis and what happened today has shattered them all !!"
Now it was his turn to get confused.
She continued,
"Today a Guruji had come to our house...and "
The eldest daughter now pitched in…
"And he said Amma has three daughters and no sons!! Ha ha , He did not tell about Satyavaan only !!
Also he said we are poor. Doesn’t he know we own this house and a farm!! Fraud Guruji!!
"Not only that, " mom added," He said you left us many years ago and would never return"
Things were getting clear now!!

Ramesh asked, " So how much did you pay him for all this nonsense"

"Nothing, he asked for some gold chain which my mom gifted me on my marriage!! Whatta lie, she gifted me only bangles. I told him I don’t have it now and sent him away”
Ramesh was relaxed now. Nothing was lost.
He saw Satyavaan munching away sweets happily, without a care in this world.
Both the parents smiled looking at him.

Slowly he gulped down the last piece, lifted his head and said,
" I am sorry, I hit that guy with a cycle today morning.
Though he did not scold, as a punishment he said I have to answer some of his questions."

Then??Everyone looked at him, curious of what happened.

"Then what, he pointed at our house and asked some questions, I wanted to get away from him and play and told whatever I came in my mind."

"WHAT DID YOU SAY TO HIM??" Ramesh thundered!!


"Well, whatever I said Astrologer told to Amma and Akka and they have already told you...”, Saying this Satyavaan hopped away..


-----------------------------THE END-------------------------------

P.S : If you liked this story then do read the first part too :)

Img src:  https://pakhandipandit007.files.wordpress.com/2013/03/pandit-cartoon-12343.jpg
Saturday, March 7, 2015

Nation Gets to Know


For those who do not know PunyakoTi, one of the folklore of Karnataka, here is the story

“PunyakoTi was one of the many cows which were returning home after grazing in the idle pastures close by a dense forest. The poor cow got lost and strayed deep into the jungle. Suddenly she found herself at an eating distance from the evil tiger that lived in the forest. Smacking its lips and swishing its tail, the tiger looked hungry and ready to pounce when all of a sudden the mortified cow found her tongue. "I have a small calf waiting for me back home. He would be hungry by now and I need to feed him. Will you please let me go home and feed him? I promise to come back after he is fed." The great cat was bemused. Would any prey really come back to be eaten? But PunyakoTi persisted. "I believe Truth to be my close family. The gods will not be pleased if I go back on my promise. So, no matter what, I shall come back. Please let me go now." Well, the tiger relented and let PunyakoTi go her way.
              Lore has it that PunyakoTi does come back to the tiger. Standing before his den she calls out to him-"Here I am evil one. Come, partake me." The tiger, Arbudha,  was touched by her honesty and moved to tears. In great remorse and realization, the tiger asks for forgiveness and jumps off the cliff to death. PunyakoTi returned to the cowshed happily “

The moral of this was that truth and honesty is always rewarded..he parting of the cow and the calf, the sacrifice of the tiger always brought tears in my eyes as a kid.

But today, many years later Arbudha Cowswamy got a question: What exactly happened that day. The only account he had was from the cows. Had he uncovered all facts?
Unable to control his curiosity, he went into the middle of Dharani Mandala , to Karnata, where it all happened and invited everyone he met ,to his show “Frankly squeaking with Arbudha Cowswamy”

After all even the Nation wanted to know.

Arbudha Cowswamy :  Thank you all very much for joining us. I looked forward to meeting you and talking to you for a very long time. I wanted to talk to you when all the cows were making merry. And now have found you. Without wasting much time, let me start away with the interview.So miss Kekda Kapoor, what do you have to say about this short story?

Kekda Kapoor : We did not had the concept of mega serials then. Once a person dies in our story, he stays dead. No rebirth and all that bullshit. Why we killed it in the story? Well, people like tragedy. And good over evil things has good market value.

Arbudha Cowswamy : Excuse me miss Kekda, I specifically asked for the comments on the moral and not on the length of the story. The question for the day is : Was the tiger justified in jumping off the cliff. Why did it do so? Our animal activist CraneAkka Gandhi would like to pour her thoughts.

CraneAkka Gandhi : I seriously felt that tiger should have been saved. Already we have such less tiger count in India, and if tigers die for all such reasons, how can we even save them !!

Arbudha Cowswamy: Very good point miss CraneAkka, the question stays the same though.

Dinku Donkey : Well , the problem is this , It was a carnivorous animal. Now that it could not eat the cow, it would anyways die of hunger as it could not eat grass. So it jumped.

Arbudha Cowswamy: Your point is not making sense Mr. Dinku. If it did not want to eat the cow, it could just leave the place. Eat some other animal who was not so truthful. The ones in politics for example. Kaalia the crow, you would like to add?

Kaalia : How can you say that the tiger jumped. Did anyone see it jumping? I seriously feel that it was the cow which tricked it to go to the hill top and then pushed it. Motherly love for the calf you see!

Arbudha Cowswamy : Now that’s some serious allegation Mr.Kaalia .Do you agree with Kaalia?
JumboJaani : That is rubbish. Cows are gentle animals and non-violent ones. My guess is , just as I do, it saw the food being delivered at doorstep and jumped in joy. But instead of in joy there was a deep valley behind it. Foolish tiger.

Arbudha Cowswamy : Different people different thoughts. Some say our hero : PunyakoTi is a murderer and some the tiger foolish. Was PunyakoTi really a hero? Cheeku –Meeku , your views?

Cheeku : If PunyakoTi was a hero , why did she not save the dying tiger .How could she  return “Happily”? These cows are so selfish .

Meeku : Oh yeah, How come the tiger is the villain in the story when he did not touch the cow, trusted the cow, did not eat it and sacrificed its life. Same as Raavan case. He should be the hero.

Cheeku : Yaa, which means it should be as famous as PunyakoTi. But this media focused only on this issue. Does anyone even remember that tiger name?

Arbudha Cowswamy : Its name is Arbudha. Not so famous though.

GulluJackal : I still stand by what Kaalia said.  PunyakoTi  was Aryan and the tiger was Dravidian. Aryans wanted to kill Dravidians and establish supremacy .

Arbudha Cowswamy : Oh,  Oh,  Oh.

SillySom : Oh now I get it .That’s why Sandalwood SRK , the Dravidian did a movie called Aryan and made it to flop as revenge!!

GulluJackal:  Oye , Bollywood SRK has named his son Aryan  too. Co-incidence?

Arbudha Cowswamy : Guys please don’t divert the topic.

OneDana : No, as per media reports the cow tried to convince it seems. Tiger did not listen.

GulluJackal  : Who is your source? Some wretched cow-worshipping evil Hindu right? Go and check with liberals. They will tell the truth

OneDana : The tiger felt guilty and it died. Case closed.

Psychologist Paaro : So , it looks like the tiger was under depression and had suicidal tendencies.

GulluJackal  : What tendencies?? How did it decide that it was wrong? For it eating non-veg was not an option. It was a natural requirement.

KaaTaal Naagraj : ItihAsavannu tiruchalAgide! History has been twisted.
Maravind Kej : Sab mile hue hai ji
Sakth Yadav : Blame the tiger. Cows will be Cows

Arbudha Cowswamy : Khamosh…. Psychologist Paaro, you were telling something.

Psychologist Paaro : Yes, Cow is right does not make tiger wrong. Dying just because someone is right sends a wrong message. We need to change the story. Change it to say that suicide is not the solution for guilt.

Arbudha Cowswam: Well Everyone you have been very frank, you were polite but without doubt, those watching this interview will have one thing to say that you have diverse views, each correct from their angle. For going through what you did, for putting out what you did at that point of time I think the country owes you a debt of gratitude. It was  my honour to speak to you all today. Thank you.


Within 2 days the story ending was changed.


“"You are great!"he exclaimed. "I cannot eat such a truthful and noble animal as you. You are my own sister. Go, PunyakoTi – go back to your child!"And he turned and walked away without a backward glance. Arbudha and PunyakoTi were equally blessed.(Thanks to those special friends who gave inputs to this :)

Monday, November 24, 2014

The Unlikely Hero

“The MD wants to meet you”
It’s not every day the managing director of a company would like to meet someone from his office. Even if they did they would not be someone as small as a security guy.
“Ramanna, The MD wants to meet you”, shouted his security head.

--------------------------------------------------------------------
(Few days earlier)

“Please let me check your bag sir”

“Oh yeah.. Well OK, here it is”
Ramanna started to check for any pendrives, hard-disks or CDs in the bag.

The gentleman’s time was being wasted.
He asked, “Do you realize I am the MD of this company”.

Ramanna did not know what it meant. Surely he did know that it was some post in the company.
He said,”Sorry sir, I don’t know. If you have any questions about this random bag checking procedure, you can talk to your manager or security head. He will be able to inform you” and returned the bag.

The MD took the bag and left in a hurry.

--------------------------------------------------------------------

Guys, this is serious, we need to reduce our task-force and so have to let go of some people whom we no longer require. Management orders”

“But sir, he has done his job with utmost honesty all these years. We cannot ask him to leave all of a sudden.”

“OK, in that case, send me a strong report on why we should not remove him or why he is indispensable?”

----------------------------------------------------------------------
  
Ramanna was a shy, introvert security guy whose only job was to check employee bags at random and confiscate any pendrives, hard-disks or CDs in their bag. 
Nothing else.

Nothing else, other than catching a snake that occasionally stole into the company premises.

Yes, you read that right. Snakes in the company premises.

Whenever it would come, they would call him. He would go to the location, catch the snake with his bare hands, put it in a gunny bag and throw it in a “safe” remote location and return back to his work.

He had done this many times in his village where he grew up. He was not afraid of them.Infact he did not even consider them dangerous.
It was that simple.

-----------------------------------------------------------------
The security head was tensed. He had to save the job of poor Ramanna but could not find a way to say he is required in the company.
And that fateful day, he heard some noises, a small crowd had gathered. Curiosity got better of him and he rushed to the spot only to find another snake making its appearance. Someone was calling Ramanna.

This is the moment, the security head thought. Ramanna came and as usual prepared to catch the snake.

“Stop”, said the security head.
"Let me take its photo"

He took two pictures of the snake and asked Ramannato catch the snake from the other direction, facing the camera all the time.
Ramanna was always amused by the ways of these big people but never thought of questioning him.
The whole incident was now recorded. The snake was left in some remote location and Ramanna was back to his work.

-------------------------------------------------------------------------

“Hello, Sir, Tell me”

“Listen Ramanna, there will be one guy coming towards your gate now, wearing a blazer and carrying a small bag. Check the bag as you do with others and let him go. Do you understand?”

“Yes, Sir”.

Ramanna checked the bag as he did with hundreds of others and left him.

The MD took the bag and left in a hurry.

-------------------------------------------------------------------------
There was a huge uproar in the Berlin office.
A monthly report had come from the security head informing the usual updates from the Indian office but this time it had something new, the presence of the snake in the office premises.
They had to take swift action. A committee was set to come up with an action plan the next time this happens. Snake Catcher Sticks, safety gloves, hard boots etc were ordered and dispatched to the Indian office and were instructed to hire an expert to handle such situation.
The video of a guy catching the snake with his bare hands went viral inside the company video portal.
It was a huge news. It reached the MD.
The MD looked hard at the person catching the snake in the video.
He was the same guy who had stopped the MD of the company to check his bag. And yeah the rules applied to him too.
He made a mental note of it.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

The MD was in India.
Ramanna, The MD wants to meet you”, shouted his security head.
Ramanna entered timidly inside the room. There were 10 blazer wearing “big” people sitting inside the room.
They played the video of him capturing the snake, spoke something in English so fast that he gave up trying to understand after the second sentence.
The MD also spoke about his dedication to his work and his strictness in applying company rules.
They all clapped and gave him a medal, certificate and an envelope.
He did not understand a thing.
He smiled, saluted and left.

-----------------------------------------------------------------------

“Yes, you can retain Ramanna. Also mention Snake catching in his set of special skills. Do not hire a new guy for that, just raise his salary a bit."


------------------------------------------------------------------------
Ramanna had now become a hero.
Whenever a snake made its appearance, he went there with Snake Catcher Sticks, safety gloves, hard boots etc, posed for photography acting as if he was catching them.
Then went ahead and caught him with his hands and threw them as usual.
No, he would not do anything with the photo now though.
The number of bags he checked also increased.

The security head could only smile at these changes. He was only satisfied in saving a job.Only he knew that its not enough to just do your job and shut up. You need to advertise yourself, let the world know what you are doing.And if you are deserving , you will get the rewards. Cringing silently does not work.


Tuesday, October 28, 2014

Honeyಗವನಗಳು - 4Honeyಗವನ

ನಾನು ಗದ್ಯವಾಗಿದ್ದೆ 
ಅವಳು ಪದ್ಯವಾಗಿದ್ದಳು 
ನಮ್ಮ ಸಂಕಲನ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಇತ್ತು 
ಅದ್ಯಾರೋ ಬಂದು ಗೀಚಿದರು ರಗಳೆ 
ಕವನ ಓಡಿ ಹೋದಳು 
ನಾನು ಕಥೆಯಾದೆ !!ವ್ಯತ್ಯಾಸ 
ನೀವು ಟೀ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ
ನೀವಿನ್ನೂ ನವನಟಿ
ಟೀ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ
ನೀವೀಗ celebrity !!

Surprise
ರಾಯರು ಬಂದರು ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಹೇಳದೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದಿತ್ತು !!


ಸಣ್ಣ ಕಥೆ 
ಚೈತ್ರದ ಚಿಗುರು 
ಚಿಗುರಿದ ಮೀಸೆ 
ಮೀಸೆಯ ಮೋಸ 
ಮೋಸಕ್ಕೆ ಗೂಸ 
ಮಾದ ಲೂಸ 
ಮಾದ್ವಿ escape with ಪೈಸ  ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್ ಸೇಲ್
ಯಾರ್ ಯಾರ್ ಆದ್ರಪ್ಪ flipkart ಇಂದ flop
 ಯಾರ್ ಯಾರ್ ಆದ್ರಪ್ಪ ebayಯಿಂದ ಗೂಬೆ
 ಯಾರ್ ಯಾರ್ ಹಿಡಿದ್ರಪ್ಪ snapdealಇಂದ ಧೂಳು
 ಎಲ್ಲರು ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಲ್ರಪ್ಪ ಗೋಳು


ಹುಡುಕಾಟ
ದುಂಬಿ ಹೂವನ್ನು ಅರಸುತ್ತ ಹೊರಟಿತು
ದಿಂಬು ಕನಸನ್ನ ..
ಬೂಂದಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅರಸುತ್ತ ಹೊರಟಿತು
ಬಿಂದು ಮನಸನ್ನ

ಎಚ್ಚರ
" I " ಎಂಬ ಅಹಂ ದೂರವಿದ್ದಷ್ಟೂ ಒಳ್ಳೇದು.
 I ಇದ್ದರೆ chappale ( ಚಪ್ಪಾಳೆ) chappali (ಚಪ್ಪಲಿ ) ಆಗುತ್ತದೆ !!ಮೋಕ್ಷ 
ಸಾದುಸಂತರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
ಜಪತಪಗಳಿತ್ಯಾದಿ
ಸಿಗಲೆಂದು ಮೋಕ್ಷ
ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಹೊಡೆದೊಂದು ಶಿಳ್ಳೆ
ಆಯಿತು ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ !!


iPhone 
ದಿನಾ ಪೀಡಿಸುತಿದ್ದ ಪತ್ನಿಗೆ
iPhone ಕೊಡಿಸಿದ Husband
ಯಾಕೋ ಗ್ರಹಚಾರ ಸರಿಯಿರಲಿಲ್ಲ
ಕೊಟ್ಟ ದಿನವೇ ಆಯಿತು ಫೋನ್ ಬೆಂಡು
ಈಗ ಆಕೆ ಎತ್ತುತ್ತಾಳೆ ಅವನ ಬೆಂಡು
ಪಾಪ ಗಂಡು

ಹುಡುಕಾಟ
ಹುಡುಕಿದೆ ಪ್ರೀತಿ
Bing , googleಇನಲಿ
ನಾ ಕೂರುವ ಕ್ಯುಬಿಕಲ್ಲಿನಲಿ
ಸಿಕ್ಕಿದು ಮಾತ್ರ ಅದು
ಮರ ಗಿಡ ಬಳ್ಳಿಯಲಿ
ನದಿ ದಡ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ


 ಕೆಲಸ ಆಯಿತು 
ಆಯಿತು ಅವಳಿಗೆ match fix
ಇನ್ನೇಕೆ ಸಣಕ್ಕಾಗೋ ಚಿಂತೆ
ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಳು aerobics


ಪ್ರಶ್ನೆ
ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಯೇ ಬಿಟ್ಟೆ
ಅವಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ
ಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯೇ ತಿರುಗಿದಂತಾಯಿತು
ನಾ ಕೇಳಿದ್ದು
Free Wifi ಇದಿಯಾ ?


ಅಭಿಮಾನ 
ಕವನಕೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ
ಕಥೆಗೊಬ್ಬಳು ಫಿದಾ
ಪ್ರತಿ ಕಲಾಕಾರನಲ್ಲು
ಪ್ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಸದಾ

  
ಕೆಲಸದಾಕೆ
ಎದುರಿನ ಮನೆ ಕೆಲಸದ ಬಾಯಿ
 ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂದಳು ಬೈ ಬೈ
ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಆಂಟಿ
ಬಡ್ಕೊತಿದಾರೆ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ !!


Honeyಗವನಗಳು - 3

ದೀಪಾವಳಿ 
ಡಂ ದುಡುಂ  ಸರಪಳಿ
ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೊಗೆ, ಸದ್ದಿನ ಹಾವಳಿ
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೇನಂತೆ

ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ದೀಪಾವಳಿ !!


ಪ್ರೀತಿ
ಅವನು ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು
ಅವಳು ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರು 
ಆದರೂ ಚೆನ್ನಾಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ. 
ಯಾವಾಗ್ ಸಂಬಾರಿಗೆ ಬರ್ಗರ್ ನೆಂಚಿಕೊಂಡು ತಿಂದನೋ 
ಆಗಲೇ ಶುರುವಾಯ್ತು ಪಜೀತಿ !!

 ವಿಶ್ವ
ಅವಳ ಕಣ್ಣು ನಕ್ಷತ್ರ,
  ಮೊಗ ಚಂದಿರ ,
  ಅವಳೇ ನನ್ನ ವಿಶ್ವ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ 
ಆದರೆ ಅವಳು 
ನನ್ನನ್ನೇ ನುಂಗೋ Blackhole ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ !!

ಮಳೆ
ಅವಳ ಕಣ್ಣಂಚಿನ ಮಿಂಚಿಗೆ
ಅವನ ಎದೆ ನಡುಗಿತು , ಗುಡುಗಿತು
ಆಕಾಶವೇ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಂಬನಿ ಸುರಿಸಿತು !

ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ 
ಅವಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಬೋಂಡ ಇನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು. 
ಆದರೆ ಅವಳ ಫೋನ್ ಆಗಲೇ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿತ್ತು ;(


ನಾನವನಲ್ಲ
ಇಲ್ಲ
ಅವಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ
ಓಡಿ ಹೋದವ ಬೇರೆಯವ,
ನಾನವನಲ್ಲ.
ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪರಿಚಯ ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿದೆ.
ನಾ ನವ ನಲ್ಲ !!!

Fire Brigade
ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟೆ ಖಾರ
ಚಾಲೆಂಜ್ ಗೆ  ಅಂತ
ಶಾಮಕ ದಳವದರನ್ನ ಕರೆಯಿಸಿ
ಆಗಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ !!

ಜೀವನ 
ಜೀವನ ಮರ್ಮ
ಅರಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತು ಹೋಯಿತು ಚರ್ಮ !!

ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ
We ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ adjust ಮಾಡಿಂಗ್
Wen U Say ಸ್ವಲ್ಪ adjust ಮಾಡಿ.
But when U ppl no adjust ಮಾಡಿಂಗ್
ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳೋದು  ಎತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ !!

ಕವಿ
ನಾನೆಂದೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಕವಿ
I write poetry 
ಅವಳೆಂದಳು 
ಪದಗಳು ಹಾಳೆ ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಟುತಿದೆ
 ಮನಸನಲ್ಲ 
ನೀವು ಅದೆಂತ poetರಿ ?